Privacy

Wij vinden informatiebeveiliging en privacy enorm belangrijk: voor onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers! Op deze pagina informeren we u hier nader over. Met de meeste leveranciers heeft ons bestuur een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd welke gegevens worden verwerkt op welke manier.

MOO

MOO is de toegang tot educatieve software bij onze ICT-beheerder Heutink. Leerlingen loggen hierop in met een MOO-account (onderbouw) of Google-account (midden- en bovenbouw).

 

Google G-Suite

Onze ICT-beheerder Heutink (één van de grote landelijke beheerders) beheert de Google-omgeving voor onze school. Zij verzorgen volgens landelijke standaarden de toegang tot Google-programma's voor leerlingen en medewerkers. Hieronder valt ook het gebruik van Google Classroom

 

Social Schools

Social Schools is het oudercommunicatieplatform dat nu ook gebruikt wordt door leerlingen om berichten te versturen en ontvangen naar de leerkracht én om toegang te hebben tot hun portfolio.

We hebben voor het gebruik door leerlingen aan u niet expliciet toestemming gevraagd.

 

Google Meet

Google Meet wordt gebruikt voor videobellen tussen leerkrachten en leerlingen. Dit is geen onderdeel van Google G-suite. Leerlingen kunnen inloggen met hun Google-account, een ander account of videobellen zonder inloggen.

 

Enkele aandachtspunten:

1. Bent u zich ervan bewust dat we bij videobellen zien en horen wat er thuis gebeurt op de achtergrond.

2. Google Meet wordt alleen gebruikt door de leerkracht met meerdere leerlingen en nooit voor één-op-één contact

 

Verwerkersovereenkomsten

Met alle grotere leveranciers is op bestuursniveau een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd welke data van leerlingen en medewerkers met welk doel wordt vastgelegd en hoe er mee wordt omgegaan.