Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
OBS De Kyckert heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een afvaardiging namens het personeel (3 leerkrachten) en een afvaardiging namens de ouders (3 personen).

De MR vergadert een aantal maal per jaar. In deze vergaderingen komen zaken als huisvesting, leerplannen, personele bezetting, contacten met directie e.d. aan de orde. Daarnaast maakt een afvaardiging van de MR deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die de belangen behartigt van alle openbare basisscholen in het Westland die zijn aangesloten bij de Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW). In de GMR worden die zaken besproken die alle openbare basisscholen aangaan.

 

Doel van de MR
De medezeggenschapsraad denkt mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft bij een aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. 

 

Samenstelling medezeggenschapsraad  

Astrid Groot Zevert-Velema (voorzitter)

oudergeleding

Maitrie Bhadjoe (secretaris)

oudergeleding

Wilbert van Beukering

oudergeleding

 

 

Rob Dankers

teamgeleding

André van Lochem

teamgeleding

Vacature

teamgeleding

 

Astrid Groot Zevert-Velema
Mijn naam is Astrid Groot Zevert-Velema. Ik ben 45, woon aan de Prins Clausstraat in Wateringen, ben getrouwd met Pjotr en de moeder van Eowyn. Ik werk als senior communicatieadviseur binnen de Rijksoverheid. Ik heb me aangemeld voor de medezeggenschapsraad, omdat ik graag namens de ouders betrokken wil zijn bij het beleid van de school. De komende tijd wil ik me graag inzetten voor een goede communicatie tussen de MR en jou als ouder/verzorger. Dus heb je vragen, opmerkingen, suggesties of wil je iets op de MR-agenda zetten? Neem dan contact met ons op!

 

Maitrie Bhadjoe
Mijn naam is Maitrie Bhadjoe. Ik ben 39 jaar, getrouwd met Jeffery en moeder van Jayce en Faylinn. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een grote verzekeraar in Den Haag in de functie acceptant zakelijke verzekeringen.
De reden dat ik mij in wil zetten voor de Medezeggenschapsraad (MR) is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor uw en mijn kinderen.
Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden om gezamenlijk te werken aan een school waar personeel en kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel naar toe brengen.

 

Wilbert van Beukering

Mijn naam is Wilbert van Beukering, vader van Jule, Saar en Mette. Ik ben 42 jaar en woon Wateringen. Mijn eerste studie was de opleiding tot gymleraar en een paar jaar geleden heb ik mijn bedrijfskundige (MBA) opleiding afgerond.Ik werk al lange tijd in het onderwijs, eerst als docent lichamelijke opvoeding en nu als directeur op een praktijkschool in Den Haag.Daarnaast ben ik bestuurder van de landelijke vereniging voor praktijkscholen. 

Mijn ambitie is om er toe bij te dragen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen, zowel personeel als leerlingen.Door mijn brede onderwijservaring en functies in het onderwijs ben ik goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Graag voeg ik mijn ervaring, kennis en vooral mijn creativiteit toe als ouder aan de MR.

 

Contact met de MR
Als u contact op wilt nemen met de MR kunt u een mail sturen naar MR@dekyckert.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd één van de MR-leden op school aanspreken.