Uk en Puk

Okidoki biedt op alle peutergroepen een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. Doel van dit programma is peuters extra activiteiten aan te bieden met taal, rekenen en sociale competenties. Op deze manier leren kinderen spelenderwijs en is de peutergroep een mooie opstap naar de basisschool.

Okidoki werkt met het programma Ben ik in Beeld omdat dit heel goed aansluit bij de visie van Okidoki: ‘Ontdek het talent dat je bent’. Dit is een erkend programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarin de methode Uk & Puk een belangrijke plaats inneemt. De activiteiten binnen deze methode worden op een ontwikkelingsgerichte manier aangeboden. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers altijd kijken naar wat de kinderen interessant vinden om zo bij hun belevingswereld aan te sluiten. Ben ik in Beeld’ combineert belangrijke inzichten met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang en peuteropvang.

 

Pedagogisch beleid dat staat als een huis

Ons pedagogisch beleid is opgebouwd als een huis, met een fundering, muren en een dak. De fundering van het huis is emotionele veiligheid. Dat betekent dat het kind een veilige basis heeft: een omgeving waarin het zich prettig voelt. Als de fundering er ligt, kunnen we de muren bouwen. Dat zijn de vaardigheden. Wanneer het kind het vertrouwen heeft dat het dingen kan, is er aandacht voor waarden en normen. Die vormen het dak van het huis.

 

De ontwikkeling van een kind

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het ene kind is bijvoorbeeld snel met lopen, terwijl het andere kind snel is met praten. Voor ons is sneller niet beter. Het belangrijkste is dat uw kind plezier heeft in het spelen en in het omgaan met leeftijdgenootjes en dat het blij is als het iets nieuws kan. Wij proberen uw kind daarom te stimuleren op een manier die bij zijn of haar mogelijkheden en interesses past. Dat doen we met verschillende activiteiten, verspreid over de dag.

 

Ieder kind is in beeld

We volgen de ontwikkeling van elk kind en gebruiken daarvoor het ontwikkelings-stimuleringsprogramma Ben ik in Beeld. Het sluit aan op de behoefte van het jonge kind en geeft de pedagogisch medewerker handvatten om hiermee om te gaan. De observatiemethode Kijk! is een onderdeel van het programma, net als de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk & Puk.

 

Hoe ontwikkelt een kind zich

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs en voortdurend. Om deze ontwikkeling goed in beeld te krijgen gebruiken we de observatiemethode Kijk!. De observaties worden jaarlijks met ouders besproken, maar natuurlijk ook tussendoor als daar aanleiding voor is.