Ouders

De school vindt een goed contact tussen school en ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect zeer belangrijk. Ons beleid is er vooral op gericht, dat we samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Door ouderavonden, informatieavonden, inloopmiddagen, nieuwsbrieven, rapporten en rapportbesprekingen proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren.

Daarnaast stellen wij de mening van ouders erg op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders hun mening formeel en informeel kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld via de MR, ouderavonden, door het invullen van het contactformulier op de website of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

 

Verder stellen we ouderhulp zeer op prijs. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Sterker nog, sommige activiteiten kunnen zelfs niet zonder ouderhulp georganiseerd worden. Bij het organiseren van de hulp van deze activiteiten wordt vaak de klassenouder ingeschakeld. 

 

Tenslotte worden er naast groepsactiviteiten veel activiteiten georganiseerd voor de hele school. Onze actieve ouderraad ondersteunt ons bij de evenementen en activiteiten die jaarlijks op het programma staan en helpt om de school op een positieve wijze in het nieuws te komen. 

 

Meer informatie voor onze ouders/verzorgers is te vinden op onze bestuurswebsite.