Digitale geletterdheid

Op De Kyckert vinden we het heel belangrijk dat de leerlingen zich niet alleen in de werkelijke wereld maar ook in de digitale wereld goed weten te redden.

Vandaar dat "digitale geletterdheid" een welverdiende plek in ons onderwijs heeft. Met het gebruik van iPads, Chromebooks, digiborden en moderne lesmethoden met een rijk digitaal aanbod, willen we de leerlingen voorbereiden op de wereld van nu en straks.

 

Digitale geletterdheid gaat over vier basisvaardigheden:

 1. ict-basisvaardigheden
 2. computational thinking
 3. informatievaardigheden
 4. mediawijsheid.

Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden.

Omdat onze leerlingen vanaf groep 3 over een eigen chromebook kunnen beschikken en dit gebruiken bij verwerkingsopdrachten, is het belangrijk dat ze over de nodige vaardigheden beschikken.

 

Chromebooks

Vanaf groep 3 hebben de leerlingen een chromebook in bruikleen van school. Ze nemen dit hun hele schoolloopbaan met zich mee. Hierbij gelden enkele afspraken:

 • We gaan heel zorgvuldig met dit kostbare materiaal om!
 • Er wordt nooit gelopen met een open chromebook
 • Een chromebook is een leermiddel, het is niet bedoeld voor spelletjes en andere niet-educatieve zaken
 • Wanneer een chromebook kapot gaat, wordt de schade in principe verhaald op de WA-verzekering van de leerling, tenzij de schade volledig buiten zijn of haar schuld ontstaan is.
 • Veel ongewenste websites worden geblokkeerd door de beheerder Heutink of de school.
  Mochten leerlingen toch ongewenste informatie zien, dan laten ze dat weten aan de groepsleerkracht, zodat we andere leerlingen hiervoor kunnen behoeden.
 • Chromebooks worden beheerd door Heutink met een aantal beperkingen voor leerlingen (zoals incognito-venster, andere Wifi-netwerken kiezen, wissen van geschiedenis enzovoort).

Heutink MOO startportaal

De leerlingen starten alle programma's op in MOO (Mijn Omgeving Online) van Heutink.

 

Info voor ouders over dit platform: https://help.startportaal.heutink-ict.nl/collection/423-ouders

 

Lesmaterialen

We beschikken ook over lesmaterialen passend bij de leerlijn digitale geletterdheid:

 • Beebots
 • Dash & Dot
 • MakeyMakey
 • Digitale fotocamera's
 • Greenscreenbox

 

Typecursus

Aan het begin van het schooljaar wordt, na schooltijd en tegen betaling, door een extern bedrijf op school een typecursus verzorgd voor leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8.

 

Mediawijsheid: op school én thuis

We vinden het belangrijk dat leerlingen mediawijs worden: wijs in het gebruik van media. Dat kunnen we niet alleen op school, het is ook belangrijk dat er thuis aandacht is voor vragen als "Hoe lang zit je achter een beeldscherm?" en "Wat doe je wel en niet online?" en vooral ook "Bij wie kan je terecht als er iets vervelends gebeurd?". Kinderen zijn nieuwsgierig en komen soms op plekken waar wij als school en u als ouder ze liever niet hebben. We kunnen dat (deels) technisch blokkeren, maar er zijn altijd omwegen te vinden. Door technische beperkingen bestaat het risico van "schijnveiligheid". We moeten samen leerlingen leren wat wel en wat niet mag, thuis en op school.   Op www.mediaopvoeding.nl staan veel vragen van ouders en antwoorden van deskundigen over het gebruik van media.

 

Digital Skills for Kids

Met de oefenmaterialen van Digital Skills for Kids leren de leerlingen vanaf groep 5 aan de hand van instructievideo's werken in de digitale omgeving van Google. Ze oefenen kennis en vaardigheden over het werken in de cloud met Google Drive, Google Documenten, Google Presentaties en Google Zoeken.

Meer info: zie de download op deze pagina en de website van de leverancier.

 

In voorjaar 2022 zijn op onze school video-opnamen voor DSFK gemaakt:

 

 

Mediamasters

De bovenbouwgroepen doen jaarlijks mee aan het landelijke initiatief Mediamasters, waarin de leerlingen tijdens de "Week van de mediawijsheid" bezig zijn met het thema Mediawijsheid, één van de vier pijlers van digitale geletterdheid.

Zie ook: https://mediamasters.nl/basis-onderwijs

 

Schermcontrole

De medewerkers kunnen via "Schermcontrole" meekijken op het scherm van de leerlingen wanneer ze hierop op school aan het werk zijn. Dit is vergelijkbaar met meekijken in het schrift: we houden het werk van de leerlingen graag in de gaten.

Wanneer een leerling thuis op een schoolchromebook aan het werk is, kunnen medewerkers níet meekijken.

 

Digitaal onderwijs op De Kyckert

- Snappet

- Digitale middelen