Ouderraad

Op deze pagina leggen wij u graag uit wat de ouderraad is en doet. Daarnaast stellen wij ons voor, zodat u een beter beeld van ons heeft.

Mocht u na het lezen van deze pagina vragen hebben, dan horen wij dit natuurlijk graag. Spreek ons gerust persoonlijk aan of stuur een mail naar orkyckert@gmail.com.

De ouderraad
De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders, gekozen door en uit ouders, die samen met het team invulling geeft aan activiteiten die op De Kyckert plaatsvinden. Ons doel is de relatie tussen leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad en het dagelijks schoolbestuur te bevorderen. Een groot deel van onze taken is het ondersteunen van het docententeam bij het organiseren en financieren van diverse feestelijke, educatieve of culturele activiteiten. De OR komt enkele keren per schooljaar bijeen om bovenstaande zaken te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Activiteiten
Voordat de huidige maatregelen vanwege het coronavirus voor basisscholen van kracht werden, hebben we bijgedragen aan diverse speciale momenten op school. Voor de wereldwijde viering van de Dag van de Leraar hebben we mede namens u, de docenten van onze kinderen in het zonnetje gezet. Daarnaast zijn de meeste fietsen van de leerlingen met vlag en wimpel door de fietscontrole gekomen die de OR in samenwerking met school jaarlijks organiseert. Natuurlijk stond de maand december in het teken van feesten, vanwege Sinterklaas en Kerst met volop lekkers, cadeautjes en fraaie aankleding. Met carnaval hebben we ook nog lekkers kunnen verzorgen voor de kinderen.  Deze activiteiten en extra’s beschouwen de leerlingen als hoogtepunten van het schooljaar. En dat is precies wat wij willen; hun schooltijd onvergetelijk maken!

Ouderbijdrage
Onze school onderschrijft het protocol vrijwillige ouderbijdrage van Stichting Openbaar Onderwijs Westland. e activiteiten die de ouderraad samen met school organiseert zijn extra. Deze gebeurtenissen behoren niet tot het reguliere lesprogramma en worden dus ook niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaald. Deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Onze school onderschrijft het protocol ‘vrijwillige ouderbijdrage’ van Stichting Openbaar Onderwijs Westland. 

NB: maakt u gebruik van de Ooievaarspas of een andere (Westland-gerelateerde) regeling? Neem dan contact op met de directie, zodat uw ouderbijdrage geïnd kan worden bij de gemeente. Kunt u door persoonlijke omstandigheden niet betalen? Ook dan bent u welkom om dit te bespreken met de directie.

De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021 is €25 per kind. Als uw kind op of na 1 maart 2021 op onze school start zijn de kosten €12,50 per kind.

U kunt de Ouderbijdrage (€25 of €12,50 per kind) middels iDeal betalen via:
https://www.dekyckert.nl/ouders/betalingen
 of op
IBAN rekeningnummer NL77INGB0003880380
t.n.v. Stichting Ouderactiviteiten De Kyckert, o.v.v. de naam en groep van uw kind.

Meer weten? Mail naar orkyckert@gmail.com.

Samenstelling ouderraad
Zarina Sadal, voorzitter
Sharmila B., secretaris

Nuray Koc Turan, penningmeester
Tamara Korving
Sarina Alihoesen
Anjena Ouwerkerk
Richelle de la Combe

Ellen van Es

Namens het docententeam nemen Mariëlle Snelders en Brenda Buller deel aan de vergaderingen.