Extra begeleiding

De Kyckert biedt extra begeleiding voor specifieke leerlingen op het gebied van rekenen, taal en spelling. Deze begeleiding kan door een onderwijsassistent, IB-er, remedial teacher of een (externe) specialist uitgevoerd worden. Onder extra begeleiding horen tevens de digitale middelen die te vinden zijn onder Ons onderwijs - Digitale middelen.
Begrijpend lezen

In de groepen 5 en 6 wordt begrijpend lezen extra aangeboden door een begeleider van school. De leerlingen oefenen 2 keer per week met citotrainer begrijpend lezen. Tekstbegrip speelt een grote rol. De leerlingen kijken eerst naar de begrippen die in de tekst voorkomen. Daarnaast leren de leerlingen de vraagstellingen te begrijpen. Op die manier wordt er geoefend het juiste antwoord uit de tekst te halen.

 

Lezen

In groep 3 wordt de leesvaardigheid extra geoefend aan de hand van leesbladen met letters, woorden en zinnen. Dit doen de leerlingen met een begeleider van school in groepjes van vier een aantal keer in de week. Voor-koor-door staat hierbij centraal. De begeleider leest de tekst voor, de leerlingen lezen in koor en erna leest telkens een leerling voor. Elk leesblad zet een bepaalde klank centraal, zodat de leerlingen daarmee oefenen.

 

RALFI Lezen

RALFI staat voor Repeated Assisted Level Feedback Interaction. RALFI lezen wordt vooral ingezet bij groep 4. De leerlingen gaan in groepjes van vier samen met een begleider van school 4 à 5 keer in de week de leesvaardigheid oefenen. De begeleider leest eerst de tekst interactief met de leerlingen. Hierna gaan de leerlingen in tweetallen de tekst herhalen. De begeleider geeft hierbij feedback op het lezen.

 

Rekensprint

Rekensprint wordt vier in de week ingezet bij de groepen 2 en 3. De methode laat leerlingen spelenderwijs en met visueel materiaal oefenen met rekenvaardigheden als getalbegrip of automatiseren. Dit doen de leerlingen in groepjes van vier samen met een externe specialist van het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies).

 

Tutorlezen

In het nieuwe schooljaar 2021-2022 wordt het tutorlezen weer actief ingezet. Hierbij gaan leerlingen van een jonge leeftijd samen lezen met een ouder kind. Het jonge kind krijgt een boekje op niveau om te lezen. Het oudere kind is dan de tutor en helpt het jonge kind bij de leesvaardigheid. Samen leren staat hierbij centraal.