Lezen

Op leesgebied zijn wij altijd in ontwikkeling. Wij blijven met elkaar in gesprek om te kijken hoe wij ons leesonderwijs optimaal kunnen vormgeven en ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen zich blijven ontwikkelen met veel leesplezier op hun eigen niveau?

 

Hieronder staan een paar kopjes waar u informatie kunt lezen over wat wij doen rondom ons leesonderwijs.

Boeken bij de kleuters

Bij de kleuters maken we al gebruik van (prenten)boeken. Dit doen we, zodat de leerlingen kennismaken met (prenten)boeken en informatieboekjes. Hoe is een boek opgebouwd, waar bestaat een boek uit, kan je zelf iets vertellen bij de plaatjes, kan je een verhaal navertellen, kan je de situaties uit het boek op volgorde leggen en vooral met elkaar kletsen over het boek met de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?

In de groepen wordt elke dag voorgelezen uit het voorleesboek, zodat de leerlingen ook goed leren om te luisteren naar een verhaal.

 

Veilig leren lezen (groep 3)

Veilig leren lezen is onze (aanvankelijke) taal- en leesmethode in de groepen 3. Hierin zijn de leerlingen bezig met schriftelijke en mondelinge taal. Alle facetten van taal komen in deze methode voor, zoals technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken, leesbevordering en creatief schrijven.

De methode werkt met kernen waarin per kern een ander thema centraal staat. Elk thema wordt geopend met een ankerverhaal. Hiermee wordt de kern geïntroduceerd. Bij de methode hebben de leerlingen een veilig en vlot boekje waarin de leerlingen gezamenlijk met de leerkracht korte verhaaltjes en woordrijtjes lezen om letters en lettercombinaties in te oefenen. Hierin zijn twee niveaus: maan (de basis) en zon (uitdaging). We leren hierbij via de weg voor-koor-doorleen, dus eerst leest de leerkracht, daarna de hele groep en als laatste de leerling.

Ook biedt de methode verschillende leesboekjes aan die bij het thema van de kern passen, op niveau is wat op dat moment haalbaar is in het leesproces en om het leesplezier en de leesmotivatie te bevorderen. De leerkrachten voegen hier ook nog informatieve boekjes aan of extra leesboekjes uit de bibliotheek.

 

Blink lezen (technisch/begrijpend lezen) vanaf groep 4

Sinds het schooljaar 2023-2024 maken we gebruik van de leesmethode Blink Lezen. Dit is een methode waarin technisch lezen en begrijpend lezen/luisteren geïntegreerd zijn. Van vakantie tot vakantie zijn we bezig met een thema. Per thema krijgt een groep een voorleesboek dat in deze periode wordt voorgelezen door de leerkracht.

Daarnaast krijgen de leerlingen een Leesclubboek. Ook deze past bij het thema en hier wordt gezamenlijk 30 minuten per dag in gelezen. Zodra dit leesboek uit is, hebben de leerlingen de keuze om een ander boek te kiezen. Denk aan leesboeken, informatieboeken, stripboeken,  enz. De leesclubboeken gaan mee naar huis en hierdoor bouwt elke leerling een mooie eigen thuisbibliotheek op.

Bij de leesclubboeken en de voorleesboeken horen leesclublessen. Bij de leesclublessen ligt vooral de focus op leesbeleving en technisch lezen. Hierin wordt er kort gesproken over gebeurtenissen die voorkomen in de boeken die centraal staan. Er worden vragen gesteld en de leerlingen worden alvast opgewarmd voor het volgende stuk wat zij gaan lezen of wat voorgelezen wordt.

Naast de leesclublessen geven we ook minicollege ’s en wereldleeslessen. In het minicollege wordt een strategie aangeboden aan de leerlingen met behulp van rijke teksten. De dag daarna wordt de wereldleesles aangeboden waarin de leerlingen verder gaan met het herhalen van de aangeleerde leesstrategie. 

 

Onderstaande info volgt nog:

 

Schoolbibliotheek

Saneren van de bestaande collectie

Aanschaf nieuwe boeken

Leerlingen lenen daar straks hun eigen keuze boek

Activiteiten in de bieb gorganiseerd door een leesconsultent van Bibliotheek Westland