Naschoolse activiteiten

Leuke en leerzame activiteiten na schooltijd. 

Cultuurweb

De Kyckert organiseert samen met de Mariaschool en andere partners regelmatig naschoolse activiteiten waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. Kinderen krijgen zo de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende vormen van kunst. In samenwerking met Stichting Westland Cultuurweb organiseren we naschoolse kunstlessen op school. Beeldende kunst, dans, muziek, theater en musical, alle disciplines komen aan bod.

Elk schooljaar worden in vier blokken twee cursussen aangeboden, die geschikt zijn voor verschillende leeftijden. Leerlingen kunnen kiezen welke cursussen ze willen volgen en hier voor € 30,- per cursus aan deelnemen. De lessen kunnen zo goedkoop worden aangeboden, omdat ze worden gesubsidieerd door Westland Cultuurweb.

Mocht een leerling op de cursusdag structureel gebruik maken van kinderopvang, kunt u contact opnemen met betreffende locatiemanager voor de mogelijkheid tot deelname. 

Op deze manier hopen we dat zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van en zelf bezig zijn met kunst!

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de lessen kunt u contact opnemen met de coördinator van de naschoolse kunstlessen, Amanda Bekker. Zij is te bereiken via e-mail: bredeschool.kyckmar@gmail.com

 

Typecursus: Typetuin

Aan het begin van het schooljaar is er ook een typecursus op school voor onze leerlingen, die wordt aangeboden via Typetuin. Meer informatie over deze typecursus is te verkrijgen via de administratie.