Naschoolse activiteiten

Ook na schooltijd organiseert De Kyckert verschillende activiteiten.

Cultuurweb

Samen met de Mariaschool en andere partners organiseren we met regelmaat naschoolse activiteiten waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. Sinds het schooljaar 2015/2016 krijgen leerlingen van De Kyckert de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende vormen van kunst. In samenwerking met Stichting Westland Cultuurweb organiseren we naschoolse kunstlessen op school. Beeldende kunst, dans, muziek, theater en musical, alle disciplines komen aan bod.
Elk schooljaar worden in vier blokken twee cursussen aangeboden, die geschikt zijn voor verschillende leeftijden. Leerlingen kunnen kiezen welke cursussen ze willen volgen en hier voor € 25,- per cursus aan deelnemen. De lessen kunnen zo goedkoop worden aangeboden, omdat ze worden gesubsidieerd door Westland Cultuurweb. Mocht een leerling op de cursusdag structureel gebruik maken van opvang door Kwest of Partou, dan betaalt de opvangorganisatie de helft en bedraagt het cursusgeld slechts € 12,50.
Op deze manier hopen we dat zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van en zelf bezig zijn met kunst!
Het volledige programma van het schooljaar 2021/2022 vindt u onder Downloads op deze pagina.
Voor meer informatie over de lessen kunt u contact opnemen met de cöordinator van de naschoolse kunstlessen, Amanda Bekker. Zij is te bereiken via e-mail: bredeschool.kyckmar@gmail.com

Typecursus: Typetuin

Aan het begin van het schooljaar is er op maandagmiddag ook een typecursus op school voor onze leerlingen, die wordt aangeboden via Typetuin. Meer informatie over deze typecursus is te verkrijgen via de administratie.

Schaakcursus

Er staat nog een schaakcursus op de planning vanaf januari 2023 voor de leerlingen van groep 4. Dit is een cursus die wordt aangeboden onder schooltijd. Meer informatie hierover volgt nog.