Schoolteam

De Kyckert heeft een team dat bestaat uit meer dan 30 personeelsleden. Het team herbergt een mix aan persoonlijkheden en kwaliteiten en bestaat uit diverse gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsondersteuners. Ieder kind zal zich op onze school dan ook snel welkom voelen. 

 

Werken op De Kyckert betekent voor het personeel dat er passie, energie, professionaliteit en liefde voor het onderwijs wordt verwacht. Als team werken wij met elkaar, leren wij met en van elkaar en delen wij de verantwoordelijkheid om van de basisschooltijd van de kinderen een onvergetelijke en fijne tijd te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat een veilig, warm en goed sociaal klimaat de basis is voor het kunnen leren van kinderen.

 

Niet iedereen vindt het prettig om met zijn of haar foto op Internet te staan en dat kunnen we alleen maar respecteren! Hieronder een flink deel van het team, maar het overzicht is dus niet helemaal compleet! 

meester André

Groepsleerkracht

Coördinator ICT

 


meester Bram

Onderwijsassistent

Tussenschoolse opvang


juf Brenda

Groepsleerkracht

Coördinator Snappet


meester Chris

Groepsleerkracht

juf Corine

Groepsleerkracht

juf Daniëlle

Groepsleerkracht

Remedial Teaching


juf Diana

Groepsleerkracht

juf Ellen

Groepsleerkracht

Stage-coördinator


juf Emily

Groepsleerkracht

juf Esther

Intern begeleider

Coördinator Taal

Lid ManagementTeam

Groepsleerkracht


meester Harm

Groepsleerkracht

Coördinator ICT


juf Jerney

Onderwijsassistent

Administratie


meester Maarten

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

juf Laura

Groepsleerkracht

Gedragsspecialist 


juf Kim

Groepsleerkracht

Gedragsspecialist

Eventmanager (organisatie activiteiten en feesten)


meester Leen

Concierge

juf Lianne

Groepsleerkracht

juf Linda

Groepsleerkracht

juf Mariska

Onderwijsassistent

juf Mariëlle

Groepsleerkracht

meester Rob

Groepsleerkracht

Lid medezeggenschapsraad

Leerlingenarena


meester Sander

Directeur

juf Sandra

Groepsleerkracht

Coördinator Snappet

Lid ManagementTeam

Makelaar Groeikracht (West Openbaar Onderwijs)


juf Sharon

Groepsleerkracht

juf Thea

Groepsleerkracht

juf Tessa

Groep 1/2C

Gedragsspecialist

Intern Begeleider onderbouw

juf Wendy

Groepsleerkracht