Cultuureducatie

De Kyckert onderschrijft de stelling: “Kunst en cultuuronderwijs heeft een steeds belangrijkere rol in het onderwijs”.

De Kyckert is ervan overtuigd dat cultuureducatie het onderwijs verrijkt en leerlingen een belangrijke bagage meegeeft. Cultuureducatie ondersteunt de algemene onderwijsvisie van De Kyckert. De Kyckert stelt zich ten doel om cultuureducatie te verankeren binnen het onderwijs en leerlingen in doorlopende lijnen kennis te laten maken met kunst en cultuur. Voor meer informatie over cultuureducatie op De Kyckert kunt u bij de directie van de school het beleidsplan Cultuur, opgesteld door onze cultuur coördinator, inzien en bekijken. 

Muzieklessen

In de periode zomervakantie-herfstvakantie 2021 verzorgt meester Ken in veel groepen muzieklessen.

"Naast mijn ervaring als bandmuzikant (tien jaar bassist/zanger) ben ik ook theoretisch geschoold: in 2017 behaalde ik mijn diploma Vakspecialist Muziek aan de InHolland Academy in Den Haag. In mijn lessen maak ik graag gebruik van mijn gitaar en speel ik regelmatig - samen met de leerlingen - op Boomwhackers.
Boomwhackers zijn buizen die gemaakt zijn van kunststof. Elke buis heeft een eigen toon en eigen kleur. Met deze instrumenten kunnen leerlingen muziek maken. Als methode gebruik ik "Eigenwijs Digitaal". In deze methode komen alle aspecten van goed muziekonderwijs naar voren: spelen, luisteren, zingen, lezen/schrijven en bewegen. De lessen duren dertig minuten en komen wekelijks aan bod."