Cultuureducatie

De Kyckert onderschrijft de stelling: “Kunst en cultuuronderwijs heeft een steeds belangrijkere rol in het onderwijs”.

De Kyckert is ervan overtuigd dat cultuureducatie het onderwijs verrijkt en leerlingen een belangrijke bagage meegeeft. Cultuureducatie ondersteunt de algemene onderwijsvisie van De Kyckert. De Kyckert stelt zich ten doel om cultuureducatie te verankeren binnen het onderwijs en leerlingen in doorlopende lijnen kennis te laten maken met kunst en cultuur. Voor meer informatie over cultuureducatie op De Kyckert kunt u bij de directie van de school het beleidsplan Cultuur, opgesteld door onze cultuurcoördinator, inzien en bekijken.