Cultuureducatie

De Kyckert onderschrijft de stelling: “Kunst en cultuuronderwijs heeft een steeds belangrijkere rol in het onderwijs”.

De Kyckert is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze opdracht is het verzorgen van onderwijs van een hoge kwaliteit met als doel het benutten en aanspreken van de mogelijkheden van elke individuele leerling.  

 

De Kyckert heeft de ambitie om meer kennis van de culturele omgeving aan te bieden. Hierbij wil zij gebruik maken van de kennis en de talenten binnen het team. Daarnaast wil zij samenwerken met verschillende organisaties uit de omgeving Westland om deze kennis en vaardigheden te vergroten.  

Hiermee voldoet De Kyckert aan de kerndoelen, maar wordt er ook aandacht besteed aan de 21st Century Skills die het team belangrijk vindt. 

 

Voor meer informatie over cultuureducatie op De Kyckert kunt u bij de directie van de school het beleidsplan Cultuur, opgesteld door onze cultuurcoördinator, inzien en bekijken.