Portfolio

Begin november zijn de ouders uitgenodigd om een account aan te maken.

Instructies hierover zijn te vinden in de handleiding op deze pagina.

 

In het portfolio publiceren we bijvoorbeeld de Cito-toetsgegevens uit ESIS, voortgangsrapporten uit Snappet, de rapportages van SCOL over sociaal-emotionele ontwikkeling en de MQ-test die door de vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt afgenomen. Maar ook foto's van werkjes en resultaten in de kleuterbouw.

Voor elke ouder van wie in ons administratiesysteem ESIS een e-mailadres bekend is, wordt automatisch een account voor MijnRapportfolio aangemaakt. Bij problemen met het gebruiken van het account, kunt u een bericht sturen via social schools naar de ICT-coördinator (Harm Hofstede).

Meer informatie in de documenten op deze pagina.

Inloggen: https://portaal.mijnrapportfolio.nl

Handleiding voor ouders (beschikbaar na inloggen)