Portfolio

In het portfolio publiceren we bijvoorbeeld de Cito-toetsgegevens uit ESIS, voortgangsrapporten uit Snappet, de rapportages van SCOL over sociaal-emotionele ontwikkeling en de MQ-test die door de vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt afgenomen. Maar ook foto's van werkjes en resultaten in de kleuterbouw.

Voor elke ouder van wie in ons administratiesysteem ESIS een e-mailadres bekend is, wordt automatisch een account voor MijnRapportfolio aangemaakt. Bij problemen met het gebruiken van het account, kunt u een bericht sturen via social schools naar de ICT-coördinator (Harm Hofstede).

Meer informatie in de documenten op deze pagina.

Inloggen: https://portaal.mijnrapportfolio.nl

Handleiding voor ouders (beschikbaar na inloggen)