Portfolio

Begin november zijn de ouders uitgenodigd om een account aan te maken.

Instructies hierover zijn te vinden in de handleiding op deze pagina.

Bij problemen met het aanmaken van het account, kunt u een bericht sturen via social schools naar de directie. We proberen u zo goed en snel mogelijk te helpen.

 

In het portfolio publiceren we bijvoorbeeld de Cito-toetsgegevens uit ESIS, de rapportages van SCOL over sociaal-emotionele ontwikkeling en de MQ-test die door de vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt afgenomen.

 

De volgende stap is het publiceren van informatie uit Snappet, waarbij we met de leerlingen in gesprek gaan over hun ontwikkelingen en de weergave daarvan in het leerlingrapport van Snappet.

 

In 2021-2022 zullen we met elkaar kijken of MijnRapportfolio ook geschikt is voor de leerlingen in de groepen 1 en 2/3.

Inloggen: https://portaal.mijnrapportfolio.nl

Handleiding voor ouders (beschikbaar na inloggen)