Contact

Communicatie tussen school en ouders vindt zoveel mogelijk plaats via Social Schools.

 

 Algemene mail-adressen

info@dekyckert.nl (algemene zaken)

directie@dekyckert.nl (directie, voor ouders ook via social schools)

ib@dekyckert.nl (intern begeleider)

ict@dekyckert.nl (informatie- en communicatietechnologie)

 

mr@dekyckert.nl (medezeggenschapsraad)

orkyckert@gmail.com (ouderraad)

bredeschool.kyckmar@gmail.com (naschoolse activiteiten)

 

OBS De Kyckert

Lange Spruit 88
2291 LC WATERINGEN

0174 - 293116

info@dekyckert.nl 

 

Bankrekening: NL61 rabo 0142 2484 87

 

WEST Openbaar Onderwijs

Het Hooghe Landhuys

Zuidweg 89

2671 MP  Naaldwijk

0174 - 628572

www.westopenbaaronderwijs.nl