Groepen 5/6

Wat te doen bij thuiswerken met de klas?
(door eventuele quarantaine vanaf 8 februari)


Rooster
Bij het thuiswerken houden wij het rooster aan wat je hiernaast ziet. 
Dit rooster geldt voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdag staat alleen rekenen op het programma, met dezelfde tijden.

Meetcodes
De Meetcodes kun je vinden in Google Classroom onder het kopje schoolwerk. 

Online lessen (school)
Wij verwachten dat alle leerlingen hierbij aanwezig zijn, omdat dit de lessen van de school vervangt. Tijdens deze tijden zal de leerkracht van de betreffende groep digitaal de lessen verzorgen. 

 

 

Het onderwijs: De basis

In de groepen 5 en 6 starten we elke dag in de basisgroep. Er is dan ruimte en tijd om samen rustig op te starten. Daarna is er een vaste structuur (dagprogramma) voor de leerlingen. De kinderen krijgen instructie in rekenen, spelling en taal in hun eigen jaargroep. Er is dan een extra leerkracht beschikbaar; leerlingen worden dan verdeeld in twee kleinere groepen. Binnen deze groepen kunnen we gerichter individuele aandacht geven. De kinderen verwerken de leerstof in een digitale leeromgeving (Snappet) op hun eigen niveau. Zij werken dan aan de verschillende leerdoelen. Onze ambitie is om de komende jaren  de instructie steeds meer aan te laten sluiten op de onderwijsbehoefte van een leerling.

 

Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend lezen

Bij deze vakken werken wij aan verschillende doelen die passen bij de leerlijn van groep 5 en 6. Deze doelen worden vooraf besproken met de leerlingen, zodat zij goed zicht hebben op welk deel van de leerlijn zij zich bevinden. Tijdens het werken aan de leerdoelen bieden wij verschillende werkvormen aan, die passen bij de leerling. Wij werken zowel individueel, als in tweetalen en grotere groepen, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse spelvormen. Bij begrijpend lezen werken we met de methode Nieuwsbegrip.

 

Lezen

In de klas besteden wij dagelijks aandacht aan lezen. Er zijn leesboeken beschikbaar in onze schoolbibliotheek. Tevens gaan wij gezamenlijk met de leerlingen naar de lokale bibliotheek om boeken te lenen. Tot slot kunnen de leerlingen ook lezen via “Boekies”, een online platform dat kinderen uitdaagt om te lezen - thuis en op school. Leesplezier staat tenslotte voorop!

Ook gaan wij in groep 5/6 een start maken met tutorlezen (samen lezen in tweetallen of in kleine groepjes). Dit doen wij onder andere aan de hand van “samenleesboeken”. De leerlingen lezen op eigen niveau óf zij helpen andere kinderen bij het leesproces.  

Tot slot gaan de leerlingen dit jaar een boekenposter maken om een boek te promoten.

 

Het onderwijs: meer dan de basis

In de middagen werken we aan:

 

Wereldoriëntatie

Op OBS De Kyckert werken wij met de methode Blink. Deze methode zet onderzoekend en ontwerpend leren centraal. Blink is een methode waarin verschillende wereldgeoriënteerde vakken terug komen, namelijk aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, techniek en cultuur.

 

Schrijven

Groep 5 heeft twee schrijfschriften waarbij zij de letters nog eens extra inoefenen. Vanaf groep 6 zijn deze letters beter geautomatiseerd en wordt er nog één schrijfschrift aangeboden.

 

Talentontwikkeling
De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende workshops die het dichtst bij de talenten liggen die zij willen ontdekken. Deze workshops duren meerdere weken en kunnen vergeleken worden met een project. De talenten lopen uiteen; van kunst tot ICT gerelateerde talenten.

 

Bewegend leren
In de groepen 5/6 maken we regelmatig gebruik van bewegend leren, zo komen we tegemoet aan de beweeglijkheid van leerlingen. Daarnaast maken we ook regelmatig gebruik van coöperatieve werkvormen; deze bevorderen de samenwerking tussen leerlingen onderling en de samenwerking met de leerkracht.

 

Dagafsluitingen
Omdat de leerlingen de gehele dag op verschillende plekken in de school zijn, sluiten wij weer samen af in de stamgroep, net zoals we de dag zijn begonnen. Op deze manier kunnen wij in alle rust de dag met elkaar bespreken en afsluiten.

 

Samen maken we er een onwijs gezellig leerzaam jaar van!
Juf Chantal, Juf Anouk, Juf Wendy, Juf Brenda, Juf Jerney en Juf Maxime
 
Download PDF "Een dag in de bovenbouw".