Groepen 2/3

Het onderwijs: De basis

De leerlingen in groep 2 leren in een taalrijke omgeving en leerlingen in groep 3 spelen nog geregeld in de hoeken met functionele taal- en rekenactiviteiten. In groep 2 zijn er leerlingen die grote behoefte hebben aan meer uitdaging en veel interesse hebben in het leesproces dat normaliter pas in groep 3 zou aanvangen. In groep 3 zijn er leerlingen die door de jonge leeftijd nog veel behoefte hebben aan het spelen in hoeken en het bewegen en buitenspelen. Daar waar het ene kind dus al (beginnend) kan lezen, heeft het andere kind grote behoefte aan spel of aan het leren in een rijke en betekenisvolle context. Door een overzichtelijke organisatie en samenwerking tussen de groepen 2/3 is de school in staat om geregeld aparte instructies te verzorgen voor zowel de leerlingen in groep 2 als groep 3. In groep 2/3 kunnen wij tegemoet komen aan de behoeften van beide groepen.

 

We werken samen als het kan en apart wanneer dit nodig is!

 

Het onderwijs: Meer dan de basis

In groep 2/3 starten we de dag met de inloop. Er liggen dan werkjes klaar op tafel waar de leerlingen zelfstandig mee aan de slag gaan. Na de inloop starten we gezamenlijk in de kring, om de dag te openen. We bespreken de dagen van de week en wat we die dag gaan doen. Vervolgens beginnen we met de hoofdvakken: rekenen en taal. Deze vakken worden op niveau gegeven. Het dan dus zijn dat de leerlingen een les bij een andere leerkracht volgen. De leerkrachten hebben dagelijks contact over de ontwikkeling van de leerlingen en in welke groep zij instructie volgen. Tijdens de hoofdvakken zullen we regelmatig coöperatieve werkvormen of vormen van bewegend leren gebruiken

 

In de middag is het tijd voor thematisch werken en talentontwikkeling. Vakken zoals Engels, muziek, wereldoriëntatie en verschillende workshops komen dan aanbod. Daarnaast is er tijd om groepsdoorbroken aan de thema’s te werken. Tijdens de Gouden Weken volgen de leerlingen een workshop schooljudo. Dit bevordert de groepsvorming en geeft de kinderen meer zelfvertrouwen.

 

Meer dan onderwijs

De manier van werken op niveau en het groepsdoorbroken werken vraagt veel zelfstandigheid van de leerlingen. In de samengestelde groepen wordt daarom veel geoefend met uitgestelde aandacht. Om de leerlingen hierin te ondersteunen, hebben zij ook dit jaar weer een maatje aan wie zij hulp kunnen vragen wanneer iets niet lukt. Tijdens het groepsdoorbroken werken, leren de leerlingen bovendien samen te werken met verschillende kinderen uit verschillende groepen.

 

De organisatie: Even praktisch

  • Groep 2 gymt op maandag en neemt eigen gymkleding mee.
  • Groep 3 gymt op donderdag en neemt eigen gymkleding mee.
  • Geeft u eten en drinken mee dat uw kind zelfstandig kan nuttigen?
  • Wij verzoeken om geen eigen spullen mee naar school te geven. De leerlingen krijgen een speciaal schrijfpotlood, kleurpotloden en alle andere dingen die ze nodig hebben, van school.