Chromebook

Het chromebook dat uw kind van school in bruikleen heeft, kan bij het thuisleren worden meegenomen, hierbij gelden de volgende afspraken:

1. Het chromebook wordt opgeladen meegegeven, de opladers blijven op school.

2. Het chromebook mag alleen in een stevige tas van en naar school vervoerd worden.

3. Zorg dat het chromebook voor het teruggeven thuis wordt schoongemaakt.

4. Het chromebook wordt alleen gebruikt voor het opgegeven schoolwerk, zodat het chromebook bij de eerstvolgende schooldag niet gelijk aan de oplader hoeft, maar ook in de klas weer gebruikt kan worden.

 

Wanneer het chromebook thuis wordt opgestart, kunt u verbinden met uw eigen draadloze netwerk. Vervolgens kunnen de leerlingen zich aanmelden in MOO en vanaf daar aan de slag.