Tussen de middag

Vorig schooljaar zijn we op De Kyckert gestart met een continurooster, waardoor de leerlingen tussen de middag op school lunchen en pauzeren en na schooltijd een langere vrije middag hebben.

 

Inmiddels is het tijd voor een tussenevaluatie, dus ontvangen we graag uw tips (wat kan er anders of beter) en tops (wat vindt u fijn aan het continurooster). Ook vinden we het heel belangrijk om te vernemen hoe de leerlingen het ervaren.

Op dit moment lukt het zeer regelmatig niet dat de teamleden even pauze kunnen nemen, iets waar ze natuurlijk niet alleen recht op maar vooral ook behoefte aan hebben.

We zijn dan ook de mogelijkheden voor tussenschoolse opvang aan het onderzoeken, waarbij pedagogisch medewerkers en ouders samen zorgen voor toezicht en vooral activiteiten tussen de middag.

  

Hebt u de vrijwillige bijdrage van 20 EUR per kind voor de periode van kerstvakantie tot zomervakantie nog niet voldaan, maar wilt u dat wel doen? Dan kan dat snel en simpel via de pagina https://www.dekyckert.nl/ouders/bijdrage-continurooster.

De totale bijdrage die binnenkort zal dit jaar worden besteed aan een feestelijke dag voor alle leerlingen, waarover we u binnenkort meer zullen vertellen.

We willen u verzoeken om enkele korte vragen met betrekking tot het continurooster en tussenschoolse opvang te beantwoorden, bij voorkeur samen met uw kind.

 

We hopen op een grote respons, want hoe meer informatie wij ontvangen hoe beter we zaken kunnen organiseren.

Invoer:

Ik vul dit in voor groep *
Tips m.b.t. het continurooster: wat kan anders of beter? *
Tops m.b.t. het continurooster: wat gaat goed? *
Ik ben bereid om als vrijwilliger te helpen tussen de middag *
ja, meerdere dagen per week
ja, een keer per week
ja, een keer per maand
ja, maar minder dan een keer per maand
nee
Mijn voorstel voor de vrijwillige bijdrage *
Minder dan 40 EUR per kind per jaar
40 EUR per kind per jaar
50 EUR per kind per jaar
60 EUR per kind per jaar
Meer dan 60 EUR per kind per jaar
* Verplichte velden