Brede school

De Kyckert werkt als brede school samen met de Mariaschool, Okidoki, Danscreatie, Zon, Kwest en Partou.

De in 2013 gebouwde ‘KyckMar’ verbindt alle gebouwen met elkaar. De Kyckert organiseert in samenwerking met de Mariaschool op structurele wijze een naschools aanbod dat gericht is op kunst, muziek, beeldende vorming, ICT en dans. Bij de realisatie van dit aanbod wordt nauw samengewerkt met  Cultuurweb Westland.

 

Naast bovenstaande activiteiten heeft de school jaarlijks een eigen naschools programma met sportactiviteiten, activiteiten op het gebied van Wetenschap en Technologie en lessen waarin de leerlingen leren blindtypen. Bij de organisatie, planning en samenstelling van deze activiteiten maakt de school gebruik van een vrijwilliger die de school ondersteunt bij de realisatie van dit programma.

De Kyckert, De Mariaschool en Kinderopvang Partou hebben de intentie om een gezamenlijke schoolbibliotheek te gaan inrichten in de Kyckmar waarvan beide scholen gebruik kunnen maken.