Visie op onderwijs

Op De Kyckert vinden wij dat niet alleen aandacht besteed moet worden aan de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Belangrijk is dat zij zich op velerlei gebied ontplooien. De school is dan ook de plaats bij uitstek waar kinderen leren omgaan met elkaar, leren oog te hebben voor de maatschappij en zich durven en kunnen verantwoorden voor hun doen en laten. 

Dit alles proberen we te verwezenlijken door middel van onder andere groepswerk, presentaties, lessen op het gebied van sociale vaardigheden en burgerschap. Ook hechten wij veel waarde aan creatieve vakken zoals muziek, tekenen, textiele werkvormen, handvaardigheid en dramatische expressie. Kinderen kunnen zo hun eigen voorkeuren en kwaliteiten ontdekken. Op een veelzijdige manier proberen wij de kinderen van nu voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en de maatschappij van morgen.

Instructie

Instructie zien wij als de basis van de les. Alle leerlingen volgen de instructies. Zowel kinderen die meer of ingewikkelder lesstof aankunnen als kinderen die behoefte hebben aan wat extra instructie of aandacht, worden zo goed mogelijk geholpen. Dit doen we onder andere door het aanpassen van de leerstof (hoeveelheid, moeilijkheidsgraad of keuze van materiaal). In de onderbouw spreken we over activiteiten ‘in de vaste kring’. Tijdens het zelfstandig werken geeft een ‘verkeerslicht’ aan of de kinderen hulp mogen vragen aan de leerkracht of aan elkaar. Kinderen leren veel van en met elkaar. Daarbij maken we duidelijke afspraken, passend bij de leeftijd van de leerlingen.

Groepsdoorbroken werken

Groepsdoorbrekend werken en leren vinden we belangrijk gezien de meerwaarde die wij ervaren.  Telkens is onze gedachte bij een nieuwe stap: Gaat deze manier van werken van meerwaarde zijn voor het onderwijs aan onze leerlingen? We zullen onze toekomstige plannen hier o.a. op baseren.