Methodes

In de onderbouw vormen thema’s de basis van ons onderwijs. De voorbereiding op taal, rekenen, schrijven en lezen wordt spelenderwijs aangeboden. Zo doen de kinderen allerhande kennis en vaardigheden op. Al onze methodes voldoen aan de eisen om de gestelde kerndoelen in het basisonderwijs te behalen.

 

De methodes voor het aanbieden van de diverse vakken zijn en worden zorgvuldig door het team gekozen. De gebruikte methodes moeten voldoen aan de wensen van De Kyckert en dienen dus aan te sluiten bij de door ons geformuleerde missie en visie. Dit betekent dat de methodes zowel geschikt moeten zijn voor het werken in homogene als het werken in heterogene groepen. De inhoud moet duidelijk en begrijpelijk zijn voor de kinderen en de materialen moeten er aantrekkelijk uitzien. Natuurlijk moet de informatie goed en voldoende zijn en wordt kritisch bekeken of er in de methodes voldoende aandacht is voor de mogelijkheden die digitalisering ons als school kan bieden.

 

Overzicht van de methodes en materialen die op De Kyckert worden gebruikt: 

 

Taal, lezen groep 3 Veilig Leren Lezen (kim versie)
Taal, spelling Snappet volgens de leerlijn Taal Actief 4
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip (zilver)
Rekenen Snappet volgens de leerlijn Wereld in Getallen 5 
Wereldoriëntatie

Blink geïntegreerd

Leskisten en praktijklessen  WNME

Schooltuinlessen   

Engels Groove.me
Sociaal-emotioneel leren KWINK
Wetenschap & Techniek (W&T)

Ontdekkasteel

Verkeer

Rondje verkeer, Op voeten en fietsen,   

Praktijklessen (School op Seef)

Verkeerskrant

Muziek

123zing

Klassenorkest (voor enkele middenbouwgroepen)

Crea en cultuureducatie

Moet je Doen   

Lessen Kunstkracht 10

Excursies en activiteiten via “Cultuurweb Westland”

 

 

Leerkrachten gaan bij het vertonen van film en video uit van de richtlijnen van www.kijkwijzer.nl. Dit betekent, dat binnen de school geen beelden vertoond worden voor een categorie ouder dan de doelgroep of films met geweld, seks, discriminatie of grof taalgebruik. Videobeelden zijn een onderdeel van het lesaanbod en worden in principe niet ingezet voor ontspanning.