Digitale programma's

Op De Kyckert werken we met diverse digitale programma's. Deze programma's zorgen ervoor dat de leerlingen (extra) kunnen oefenen met bijvoorbeeld taal, spelling of rekenen. Hieronder is een overzicht opgesteld met de digitale programma's die De Kyckert gebruikt.
Sommige digitale programma's kunnen ook thuis ingezet worden om extra met uw kind te oefenen. Wilt u hier gebruik van maken, kunt u via Social Schools een bericht sturen naar de ICT-er Harm Hofstede om de inlogcodes te ontvangen.

 

BLOON

BLOON wordt ingezet om extra te oefenen met spelling door middel van woordenlijsten. BlOON staat voor Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven, Nakijken. De woorden worden kort getoond en de leerlingen moeten hem erna juist opschrijven. Dit programma wordt op school ingezet, maar kan ook thuis gebruikt worden.

 

Bouw!

Bouw! wordt ingezet in de groepen 2 en 3.  Bouw! biedt visueel en auditief leesonderwijs voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de letters en woorden. De leerling oefent dit samen met een begeleider. Bouw! helpt leerlingen inzicht te krijgen in de teken-klankkoppeling en het fonemisch bewustzijn (herkennen en manipuleren van klanken in woorden).

 

Digikeuzebord

In de onderbouw gebruiken we het "digikeuzebord". Op het digibord of een ander device zien de leerlingen de activiteiten waaruit op dat moment gekozen kan worden. Ze schuiven hun eigen naamkaartje naar de activiteit die ze willen uitvoeren. Zo zien ze waar nog een plekje vrij is.

Achter de schermen registreert het systeem welke activiteiten vaak gekozen worden en bijvoorbeeld ook welke kinderen vaak bij dezelfde activiteiten te vinden zijn.

Flits

Flits wordt vooral gebruikt in groep 3. Flits kan op school en ook thuis worden ingezet bij leerlingen die moeite hebben met lezen. Flits is een individueel programma die de leerling samen met een begeleider uitvoert. Flits traint de directe woordherkenning en richt zich op het vloeiend lezen van teksten. 

 

Junior Einstein

Junior Einstein wordt ingezet bij de groepe 4 tot en met 8 en kan op school en thuis worden gebruikt. Junior Einstein biedt een online leer- en oefenomgeving voor alle vakken van de basisschool. Het programma bevat audio-ondersteuning, waardoor geschreven tekst kan worden voorgelezen. Bovendien is er heel veel uitleg met video's en uitlegartikelen. Op https://www.junioreinstein.nl/ kunt u zelf een kijkje nemen.

 

Oefenweb

Op Oefenweb oefenen leerlingen van groep 1 t/m 8 op hun eigen niveau de vakken rekenen, taal en Engels. Iedere leerling volgt automatisch een eigen oefenroute en ervaart altijd succes. Onze specialist hoogbegaafdheid zet de volgende drie programma's van Oefenweb in bij specifieke leerlingen: Rekentuin, Taalzee, Words&Birds.

 

Rekentuin

In Rekentuin oefenen leerlingen spelenderwijs en op hun eigen niveau rekenvaardigheden met uitdagende online rekenspellen. Rekentuin oefent onder andere optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, meten, klokkijken en redactiesommen.

 

Taalzee

In Taalzee oefenen leerlingen spelenderwijs en op hun eigen niveau spelling en taal met leuke online taalspellen. Taalzee oefent onder andere met woordenschat, zinsontleden, spelling, lezen, spreekwoorden en dictee.

 

Words&Birds

In Words&Birds oefenen leerlingen in groep 5 tot en met 8 spelenderwijs en op hun eigen niveau Engelse taalvaardigheden. De leerlingen gaan aan de slag met hun woordenschat, grammatica, maar ook uitspraak dankzij de audio-ondersteuning.

 

Snappet extra begeleiding

Onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent oefenen specifieke leerlingen in kleine groepjes extra op Snappet. Tijdens de begeleiding staat een rekenvaardigheid centraal. De leerlingen maken een door de leerkracht geselecteerde les en krijgen extra uitleg op het niveau van de leerling.

 

Zoem

Zoem is een onderdeel van de methode Veilig Leren Lezen die wij in groep 3 gebruiken. Zoem biedt oefenstof op het gebied van technisch lezen, spellen en begrijpend lezen.